Pilot

Als er een business case ligt waar u mee verder wilt, begeleiden we de hieruit volgende pilot.

Daartoe stellen we een plan van aanpak op waarin we het te doorlopen proces beschrijven, incl. de benodigde interne resources, externe expertise en planning om de vereiste kwaliteit te behalen.

We zoeken welke 3D printer bij u past en zoeken waar nodig samenwerking met de beste specialisten voor uw specifieke pilot.

De pilot begint met een  kick-off met het projectteam, gevolgd door het ontwerp en de realisatie. De pilot wordt afgerond met een evaluatie.

Na de pilot volgt de uitrol.

Meer info Uitrol