Mogelijkheden

In deze fase onderzoeken we de mogelijkheden van 3D printen voor uw organisatie.

Daarbij doen we onderzoek naar een aantal verdienmodellen, processen, beheersaspecten, kansen en risico’s en specifieke aspecten volgens een uniek onderzoeksmodel.

Het resultaat is een gedegen en onderbouwd advies, met 2 mogelijkheden.

  1. Er is een voor u interessante business case voor 3D printen en u ontvangt een organisatieadvies met alle efficiency kansen die we hebben gevonden
  2. Er is (nog) geen levensvatbare business case voor 3D printen; in dat geval ontvangt u in elk geval een organisatieadvies met alle efficiency kansen die we hebben gevonden

Als er een business case ligt waar u mee verder wilt, volgt de pilotfase.
Meer info Pilot